Vítejte

Moje osobní data
Podmínky

Souhlas se zpracováním osobních údajů (GDPR)

Verze z 11.09.2019

Registrací v projektu Creatixo uděluji správci údajů společnosti Creatixo Progress, s.r.o., se sídlem Nad Primaskou 69/6, Strašnice (Praha 10), 10000 Praha, IČO: 07865058, která je správcem osobních údajů a společnosti STEM/MARK, a.s., která pro společnost Creatixo Progress vytvořila a provozuje aplikaci „Creatixo, creatixo.stemmark.cz“ (dále jen „Aplikace“)

  1. souhlas se zpracováním mých osobních údajů pro potřeby fakturace, vyplněných v registračním formuláři.
  2. souhlas se zpracováním údajů v rozsahu dotazníku kreativity a záznamů o plnění aktivit mnou ručně zadaných do Aplikace,

a to pro účely zařazení do projektu „Creatixo“, který spočívá ve využití mých dat k analýze potenciálu a zvýšení kreativity. Souhlas uděluji na dobu nezbytně nutnou pro účast v projektu.

Souhlasím s tím, že analýzu dat může kromě zaměstnanců společnosti Creatixo Progress, s.r.o. a společnosti STEM/MARK, a.s. provádět pověřený externí pracovník (zpracovatel), pokud bude smluvně zavázán dodržovat stejné zásady ochrany osobních údajů, společnosti Creatixo Progress, s.r.o. a společnost STEM/MARK, a.s.

Jsem si vědom/a toho, že tento souhlas mohu kdykoliv odvolat, aniž je tím dotčena zákonnost zpracování před odvoláním souhlasu. Můj souhlas jakož i poskytnutí mých osobních údajů je nezbytné pro registraci do Aplikace a bez jejich udělení nebude registrace úspěšně provedena. Dále jsem srozuměn/a s tím, že mohu požádat společnost Creatixo Progress, s.r.o. anebo společnost STEM/MARK, a.s. o informace týkající se mých osobních údajů, o jejich rozsahu, způsobu zpracování a archivace a požádat o přístup k nim. Kontaktní e-mailová adresa pro tyto účely je info@creatixo.eu. Mohu rovněž požádat o opravu osobních údajů a jejich doplnění, jejich přenos, omezení nebo výmaz. Byl/a jsem rovněž informován/a o tom, že budu-li mít pochybnosti o tom, že se s mými osobními údaji nakládá v souladu s právními předpisy, mohu se obrátit na společnost Creatixo Progress, s.r.o. a společnost STEM/MARK, a.s. a požádat o vysvětlení, vznést námitky a žádat sjednání nápravy nebo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.